Regeling in de btw

Toelichting btw regeling

Hoe ga je als werkgever om met de btw?

De fietsregeling moet ook verwerkt worden in de btw-administratie van de werkgever. De werkgever krijgt hiermee te maken als hij btw-ondernemer is en de werkgever met btw belaste leveringen of diensten verricht.

Een btw-ondernemer heeft in beginsel recht op aftrek van btw op goederen of diensten die hij voor btw-belaste doeleinden bestemt. Bij privégebruik daarvan dient een correctie plaats te vinden. Voor de btw geldt ook woon-werkverkeer als privégebruik. Voor de fiets die een btw-ondernemer koopt en aan de werknemer verstrekt of ter beschikking stelt, geldt een afwijkende regeling.


Goedgekeurd is dat als de inkoopprijs van de aan de werknemer verstrekte fiets (na aftrek van de eventuele eigen bijdrage van de werknemer*) hoger is dan € 749,- inclusief btw, de aftrek van btw uitgesloten is voor het bedrag dat uitkomt boven € 749,-. Tot de grens van € 749,- inclusief btw komt de btw volledig voor aftrek in aanmerking (mits de ondernemer volledig aftrekgerechtigd is). Buiten deze goedkeuring gelden de normale wettelijke regels.


  • De regels rond het bedrag van € 749,- zijn slechts van toepassing als de werkgever de fiets voor woon-werk verkeer verstrekt en/of privé doeleinden verstrekt.


  • Wat betekent voor woon-werk verstrekt? Indien de werknemer tijdens werktijd een bedrijfsfiets kan gebruiken voor zakelijke ritten die na werktijd op de werkplek moet achterblijven, dan is geen sprake van een ook voor woon-werkverkeer ter beschikking gestelde fiets. In dat geval kan de volledige btw worden teruggevraagd.


  • In de voorgaande twee kalenderjaren heeft de werkgever niet eerder een fiets verstrekt of ter beschikking gesteld.


  • Als de werknemer naast de fiets nog een andere vergoeding of voorziening voor het woon-werkverkeer van de werkgever krijgt, dan mag deze vergoeding of voorziening worden gebruikt voor maximaal 50% van de reisdagen. Zijn dat er meer? Dan is de btw niet te verrekenen volgens de hier beschreven methode. Deze voorwaarde geldt voor het jaar waarin de fiets ter beschikking wordt gesteld en de twee kalenderjaren daarna.

*Let op: het gaat hier om een netto eigen bijdrage die kan worden verrekend met de bijtelling. Bij Lease a Bike ruilt de medewerker brutoloon, vakantiedagen, bonus, IKB-budget of mobiliteitsbudget uit in ruil voor een leasefiets. Dit heeft dus geen impact op de btw-correctie.

Verwerking salarisadministratie

Hoe verwerk je het btw-voordeel in de salarisadministratie?

Lease a Bike levert elke maand standaard een export bestand aan met alle benodigde informatie. Hierop vind je het leasebedrag inclusief btw (wanneer je de btw niet terugvordert) en het leasebedrag waarbij rekening wordt gehouden met het btw-voordeel.

Dit btw-voordeel komt neer op €3,61 per maand; 21% btw van €749 komt neer op €130. €130 / 36 maanden is €3,61 per maand.