Leasefiets Voor Iedereen Aantrekkelijk
Terug naar het overzicht

Fiets van de zaak wordt nu voor iedereen aantrekkelijk!

Nieuws
26 March 2023
2 Minuten

In 2020 is de nieuwe leasefietsregeling met veel enthousiasme door Nederlandse werkgevers ontvangen. Door de administratieve verplichtingen rondom de fiets van de zaak en de reiskostenvergoeding deden veel werkgevers nog niet mee. Door een gezamenlijke inspanning van Werkend Nederland, de sectorleden van RAI en BOVAG en de Nederlandse overheid komt hier nu verandering in. Hiermee komt de ambitie van deze partijen en Lease a Bike om de komende jaren 100.000 extra mensen vaker naar het werk te laten fietsen weer dichterbij.


Vanaf februari 2023 is er door het Ministerie van Financiën een goedkeuring gegeven om vaste afspraken te maken tussen werkgever en werknemer over hoeveel dagen per week gemiddeld met de leasefiets wordt gereisd. Deze verandering in regelgeving is gelijk aan de in het Belastingplan 2022 opgenomen regeling voor de thuiswerkvergoeding. Hierin is ook voorzien in een vaste vergoeding op basis van een afspraak tussen werkgever en werknemer over het aantal dagen dat gemiddeld per week thuis wordt gewerkt en het aantal dagen dat naar kantoor wordt gereisd.


Hieronder vind je meer informatie over de versoepeling van de regelgeving van de reiskostenvergoeding (RKV). De regelgeving is veel gunstiger geworden, maar we blijven gezamenlijk strijden en geloven in een nóg betere regelgeving.


De Leasefiets in combinatie met (deels) behoud onbelaste RKV, hoe zit dat?

De onbelaste RKV kan uitgekeerd worden in combinatie met de leasefiets, dit werkt als volgt: voor de afgelegde woon-werkkilometers met de leasefiets heeft de werknemer geen recht op de onbelaste RKV. Echter, voor de dagen en/of kilometers dat werknemer met een alternatief vervoersmiddel (eigen auto, OV) reist mag de werkgever de RKV wel blijven uitkeren.


Wat is er sinds februari 2023 veranderd ten opzichte van daarvoor?

Om dat te verhelderen, wordt hieronder eerst de oude en daarna de nieuwe situatie geschetst.


Oude situatie - de spelregels van januari 2020 t/m februari 2023:

Nieuwe situatie - de spelregels vanaf februari 2023:

Lease a Bike kan een standaard addendum aanleveren waar andere werkgevers ook mee werken. Neem voor meer informatie contact op via je vaste contactpersoon bij Lease a Bike of onze contactpagina.